نتایج امتحان کانکور دورنوزدهم سمستر خزانی سال 1397

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  9/06/1397

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی علوم سیاسی 82 کابل محمد قسیم محمد کریم میلاد 1
صباحی علوم سیاسی 40 کابل عبدالفتاح محمد عظیم قیس 2
صباحی علوم سیاسی 85 کابل شاه محمد محمد احسان محمد امان الدین 3
صباحی علوم سیاسی 54 کابل سید محمد صالح محمد دوست محمد 4
صباحی علوم سیاسی 62 پروان غلام نبی بسم الله حمد الله 5
صباحی علوم سیاسی 2 کابل سید عبدالله سید پاینده شاه سید مسیح 6
صباحی علوم سیاسی 58 غزنی خلیل الرحمن مهتاب الدین محمد هجران 7
صباحی علوم سیاسی 64 بغلان محمد عاقل محمد ظاهر عبدالله 8
صباحی علوم سیاسی 41 کابل غلام نبی محمد کبیر عبدالبشیر 9
صباحی علوم سیاسی 67 کندز حاجی یار محمد زلمی الفت احمد بلال 10
صباحی علوم سیاسی 17 کندهار محمد هاشم خان محمد عظیم محمد فهیم 11
صباحی علوم سیاسی 69 کابل بسم الله نجیب الله عصمت الله 12
صباحی علوم سیاسی 9 کابل حاجی محمد محمد ایوب محمد عمر 13
صباحی علوم سیاسی 18 بغلان غلام محمد مهرالدین جاویدالدین 14
صباحی علوم سیاسی 57 کندز دولت زی نجیب الله رفیع الله 15
صباحی علوم سیاسی 57 کابل دولت زی نجیب الله عزیز الله 16
صباحی علوم سیاسی 79 نمیروز حاجی سیف الدین مولوی محی الدین عبدالباقی 17
صباحی علوم سیاسی 80 نمیروز مولوی محی الدین عبدالعلی سمیع الله 18
صباحی علوم سیاسی 33 کابل سلطان محمد جان محمد نصرت الله 19
صباحی علوم سیاسی 21 پکتیا الله نیک محمد رسول داود جان 20
صباحی علوم سیاسی 78 بغلان بازگل عبدالرزاق نظیف الله 21
صباحی علوم سیاسی 7 پنجشیر شمس الدین عبدالرحیم فرید  22
صباحی علوم سیاسی 61 وردک محمد حسن غلام حسن محمد عارف 23
صباحی علوم سیاسی   پروان عبدالجبار احمد ظاهر سید احمد ضیاء 24

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست  کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  9/06/1397

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
ظهرانه علوم سیاسی 82 کابل محمد عالم گل آقا رابعه 1
ظهرانه علوم سیاسی 44 پنجشیر فدا خان شاه دولا خان لیزا 2
ظهرانه علوم سیاسی 3 پنجشیر معراج الدین محمود مرحبا 3
ظهرانه علوم سیاسی 38 ننگرهار نور محمد علی احمد رازمه 4
ظهرانه علوم سیاسی 66 لغمان رحم االدین بریالی ماریا 5
ظهرانه علوم سیاسی 22 کابل غلام رسول محب الله فهیمه 6
ظهرانه علوم سیاسی 89 پکتیا حاجی نادر حاجی خان وزیر خاطره 7
ظهرانه علوم سیاسی 59 غزنی عبدالله بسم الله آزیتا 8
ظهرانه علوم سیاسی 29 بغلان خیر الله محمد یوسف بی بی عالیه 9
ظهرانه علوم سیاسی 25 کابل محمد یونس غلام حضرت سمیه 10
ظهرانه علوم سیاسی 76 کابل فیض محمد فضل احمد وحیده 11
ظهرانه علوم سیاسی 90 کابل سید کبیر سید محمد قاسم سعیده 12
ظهرانه علوم سیاسی 87 لوگر مومن زمری نورضیاء 13
ظهرانه علوم سیاسی 61 بدخشان جلال الدین عین الدین انسه 14

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  9/06/1397

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی قضاء و څارنوالی 26 کابل خواجه عبدالخالق احمد ضیاء مروه 1
صباحی قضاء و څارنوالی 42 لوگر محمد یعقوب محمد نظیر قدریه نایب خیل 2
صباحی قضاء و څارنوالی 57 کابل محمد دین غلام بهاوالدین خاتول 3
صباحی قضاء و څارنوالی 88 تخار مرزا نیاز محمد محمد ظاهر سحر 4
صباحی قضاء و څارنوالی 37 پکتیا باز محمد محمد اکبر مینه 5
صباحی قضاء و څارنوالی 49 کابل نصیر الدین ضمیر الدین نورما 6
صباحی قضاء و څارنوالی 63 ننگرهار شیر محمد نجیب الله هیلی 7
صباحی قضاء و څارنوالی 38 پروان گل محمد بریالی شیوا 8
صباحی قضاء و څارنوالی 92 کابل غلام حضرت غلام مصطفی مرسل 9
صباحی قضاء و څارنوالی 19 فراه عبدالکریم فخرالدین سونیا 10
صباحی قضاء و څارنوالی 68 لوگر محمد کریم سردار محمد بی بی مریم 11
صباحی قضاء و څارنوالی 73 پروان هلال الدین کبل محمد افسانه 12
صباحی قضاء و څارنوالی 60   عبدالله بسم الله یلدا 13
صباحی قضاء و څارنوالی 32 بدخشان قاشم انعام الدین آسیه 14
صباحی قضاء و څارنوالی 93 کندز حاجی محمد حاجی نبی حسیبا 15
صباحی قضاء و څارنوالی 92 ننگرهار فضل رحیم غلام رحیم سعیده 16
صباحی قضاء و څارنوالی 37 پروان گل محمد بریالی بی بی شهلا 17
صباحی قضاء و څارنوالی 51 کابل نظام الدین سیف الدین راضیه 18

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  9/06/1397

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی قضاء و څارنوالی 10 کابل حاجی صدرالدین حاجی ایام الدین فرزاد 1
صباحی قضاء و څارنوالی 52 کابل میر عالم خلیل الله احمد خالد 2
صباحی قضاء و څارنوالی 20 لغمان عبدالرشید عجب گل حامد 3
صباحی قضاء و څارنوالی 74 پروان محمد سرور کرام الدین حسام الدین 4
صباحی قضاء و څارنوالی 36 پکتیا ملا ولی محمد عبد الصمد سمیع الله 5
صباحی قضاء و څارنوالی 77 پروان عبدالغیاث عبدالعزیز نصرت الله 6
صباحی قضاء و څارنوالی 47 کابل آدم خان نور احمد سید احمد 7
صباحی قضاء و څارنوالی 71 لوگر سردار خان خان آقا عبدالله 8
صباحی قضاء و څارنوالی 46 کابل سید محمد سلطان محمد قدیر احمد 9
صباحی قضاء و څارنوالی 23 پنجشیر غلام علی شاه ولی محمود 10
صباحی قضاء و څارنوالی 65 بدخشان غلام علی محمد ملا صبغت الله 11
صباحی قضاء و څارنوالی 70 کابل دوست محمد محمد تمیم محمد صمیم 12
صباحی قضاء و څارنوالی 34 کابل عبدل آقا عبدالمالک میرویس 13
صباحی قضاء و څارنوالی 83 کابل محمد روز عزت الله بابر شاه 14
صباحی قضاء و څارنوالی 45 کندهار علی یاور محمد نبی محمد  15
صباحی قضاء و څارنوالی 24 کاپیسا عبدالواحد عبدال اکبر زیدالله 16
صباحی قضاء و څارنوالی 84 بغلان امام الدین زین الدین امان الله فقیر یار 17
صباحی قضاء و څارنوالی 12 کابل عبدالغفار محمد عظیم ویس 18

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  9/06/1397

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شبانه قضاء 50 کاپیسا نور محمد عبدالوکیل عبدالسلیم 1
شبانه قضاء 28 پنجشیر آدینه محمد محمد ظاهر عبدالباسط 2
شبانه قضاء 9 کاپیسا جان محمد شمس الدین احمد فردوس 3
شبانه قضاء 93 کابل فضل احمد در محمد داد محمد 4
شبانه قضاء 74 ننگرهار میر اصغر محمد ظریف محمد شریف 5
شبانه قضاء 43 بدخشان حاکم خواجه فیض الله شمس الله 6
شبانه قضاء 77 کابل محب علی غلام جیلانی وحید الرحمن 7
شبانه قضاء 16 کابل عبدالحمید عبدالسمیع احمد ضیاء 8
شبانه قضاء 11 کابل غلام رضاء عبدالبشیر عبدالشبیر 9
شبانه قضاء 73 نورستان فدا محمد عبدالرسول سلیمان 10
شبانه قضاء 6 کابل محمد شاه گلاب شاه احمد داود 11

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.